Sök Jobb:

Komplettera med utbildning?


studiekanalen-logo

Senaste jobbnyheterna

RSS-prenumeration av Rekryteringskanalens nyheter

Yrkesförare/lastbilschaufför

Arbetsmarknad, jobb och framtidsutsikter för Yrkesförare och lastbilschaufförer


Som yrkesförare kan du välja många inriktningar, varav en av dessa är lastbilsförare. Några exempel på yrkesförare är billots, flyttbilsförare, bygg- och anläggningsförare, distributionsförare, djurtransportförare, kranbilsförare, renhållningsförare, skogstransportförare, slam- och spolbilsförare eller tankförare. Transportsektorn har ökat i storlek och mängden gods som transporteras på landsväg har ökat.

Som lastbilsförare/chaufför transporterar du allt från byggmaterial, bränsle och möbler till livsmedel och levande djur. Det krävs specialkompetens för att köra lastbil. Lastbilsförare är ett självständigt yrke som god förmåga till planering och organisering. Lastning och lossning ingår ofta i lastbilsförarens arbete, liksom att göra beräkningar på godsets vikt och volym. Att kunna köra lastbil med släp är ofta ett krav för lastbilsförare. Hantering av tunga fordon ställer stora krav på föraren ur trafiksäkerhetssynpunkt. Lastbilschauffören/lastbilsföraren måste kunna hantera oväntade problem med väglag.

Mer än hälften av alla yrkesförare av lastbilar arbetar som distributionsförare. Distributionsförare hämtar och lämnar gods från centraler till olika godsmottagare som till exempel butiker eller kontor. Distributionsförare arbetar ofta på ett åkeri. När du istället är fjärrbilsförare transporterar du godsenheter som är större än ett ton på långa avstånd, ofta nattetid. Som bygg- och anläggningsförare arbetar du med att frakta bland annat lera, sprängstenar och annat fyllnadsmaterial på byggarbetsplatsen. Kranbilsförare kör lastbil med fordonsmonterad kran eller lastbil med betongpump. Renhållningsförare eller sopåkare arbetar inom en kommun med att hushållssopor inom ett bestämt område enligt ett tidsschema. En skogstransportförare eller virkesbilförare transporterar virke från skogsavverkning till olika trädförädlingsföretag, till exempel pappersbruk och sågverk. När du är djurtransportförare kör du djur från lantbruk till slakterier.

Framtidsutsikter för yrkesförare/lastbilschaufförer

Industrin och byggverksamheten, sam handeln påverkar behovet av yrkesförare. Det har längre varit mycket stor efterfrågan på lastbilsförare med lämpliga kompetenser. Antalet utbildade förare har inte räckt till. På grund av den försämrade konjunkturen har behovet av lastbilsförare blivit mindre. Det är ändå liten konkurrens om lastbilsförarjobben. Störst behov av lastbilsförare/lastbilschaufförer är det för distributionsförare, fjärrbilsförare och timmerbilsförare. Det kommer att bli ännu större behov av att anställa lastbilschaufförer de kommande tio åren. Mängden gods på landsväg ökar, bland annat genom ökad internationalisering. Pensionsavgångarna blir större än genomsnittet på arbetsmarknaden. Tillgången på utbildade lastbilsförare blir inte tillräcklig och det är för få som utbildar sig till yrkesförare.

Platsannonser

 
Företag där det händer: