Sök Jobb:

RSS-prenumeration av Rekryteringskanalens nyheter

Jobbnyheter i din mail?


Få jobbnyheter direkt till din mail - helt gratis!

Nyhetsbrev jobbsökande


Mottag HTML?

Drygt en halv miljon arbetssökande fick jobb

Arbetsmarknadsåret 2011 började starkt, men bromsade in mot slutet av året. Under året anmäldes närmare 691 000 lediga platser till Arbetsförmedlingen, 140 000 fler än 2010.


 

Fler var sysselsatta och 562 000 arbetssökande i åldrarna 16-64 år fick någon form av arbete. I genomsnitt under året var 8,3 procent av den registerbaserade arbetskraften arbetslösa, jämfört med 9,0 procent år 2010.

- I backspegeln kan man se att förra året var ett mycket starkt år på arbetsmarknaden. Sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade för alla grupper på arbetsmarknaden. Men förbättringen på arbetsmarknaden tappade fart under slutet av 2011. Mycket talar nu för en fallande sysselsättning med stigande arbetslöshet som följd. Då är det viktigt att Arbetsförmedlingen fortsätter att fokusera sitt arbete på de prioriterade grupperna, för att ge dem bättre möjligheter att få jobb, säger Clas Olsson, analyschef, Arbetsförmedlingen.

562 000 personer har fått arbete

Arbetsförmedlingen jobbar hårt med prioriterade grupper. Under året fick nästan 46 000 av de personer som deltog i jobb- och utvecklingsgarantin någon form av arbete eller påbörjade studier. Vidare påbörjade drygt 37 000 personer i jobbgarantin för ungdomar arbete. För personer med funktionsnedsättning var det totala antalet övergångar till arbete 65 000 och för nyanlända drygt 16 000 personer. Av alla inskrivna arbetssökande på Arbetsförmedlingen fick under året 560 000 personer någon form av arbete. Nystartsjobb fortsatte att öka och sysselsatte 45 000 personer i genomsnitt per månad jämfört med 33 000 år 2010.

Fler lediga platser

Under 2011 anmälde landets arbetsgivare 691 000 nya lediga platser till Arbetsförmedlingen. Det är en ökning med 140 000 platser jämfört med 2010. 67 procent av platserna avsåg tillsvidareanställning jämfört med 59 procent år 2010. De nya lediga jobben fanns inom flertalet branscher, men uppgången var särskilt märkbar inom information och kommunikation.

Arbetslösheten minskade

Den genomsnittliga andelen totalt inskrivna arbetslösa under 2011 var 8,3 procent av den registerbaserade arbetskraften i åldern 16-64 år, vilket kan jämföras med 9,0 procent 2010. År 2011 var 4,5 procent öppet arbetslösa och 3,7 procent i program med aktivitetsstöd. År 2010 var det 5,1 procent respektive 4,0 procent.

Något fler varslade

Under 2011 varslades 46 000 personer om uppsägning, vilket är 2 000 fler än 2010. Antalet varsel steg under årets senare del.

Källa: Arbetsförmedlingen

Publicerad: 2012 03 01Tipsa en vän
Del.icio.us! Google! Facebook! StumbleUpon! MySpace! Yahoo! TwitThis Joomla Free PHP
 
Företag där det händer: