« Jobb & rekrytering

Att söka jobb

Att söka jobb, det krävs en del av dig. Här får du en del tips på hur du kan göra när du ska söka jobb.

Först och främst, sök rätt jobb. Sök inte de tjänster som inte passar dig, utan fokusera på de som du kan jobba med. Lägg ner tid och energi på att skräddarsy varje ansökan utefter förutsättningarna för varje tjänst.

Du bör även se till att ha ett CV som är uppdaterat. Skicka inte ett CV som du skrev för flera år sedan. Utan uppdatera det då och då. Du kan behöva komplettera det med nya kvalifikationer och meriter som du har.

Själva ansökan

När du skriver din ansökan, se då till att du är kort och koncis. Den som läser denna ansökan lägger oftast runt 25-30 sekunder på den om det är många som sökt samma tjänst. Så din ansökan bör vara konkret, koncis, lätt överskådlig, lockande och lättfattlig. Sedan är det viktigt att du är noga med stavning, grammatik och utseende i din ansökan. Be gärna någon annan korrekturläsa den åt dig, innan du skickar iväg den. 

När du skriver ansökan är det även bra att läsa jobbannonsen noggrant och följ de instruktioner som anges av arbetsgivaren. Det kan handla om att arbetsgivaren vill att särskilda handlingar så som betyg, intyg, registerutdrag och så vidare skall skickas med i ansökan. Se till så att din ansökan är komplett direkt. 

I ansökan ska du bara ta med saker som är relevanta för den tjänsten du söker. Se även till så att du är specifik med var din kompetens finns.

Du bör även ha med flera referenser, som är relevanta. Det är bra att ta tidigare uppdragsgivare, kollegor och chefer.

Sälj in dig

Till ansökan ska du bifoga ett personligt brev. Det är nu du kan sälja in dig själv på ett bra sätt. Du bör även här vara kort och koncis, men samtidigt väcka ett intresse hos den som läser. Försök att stå ut från mängden, var personlig utan att vara för privat.Fokusera på att berätta vad du kan tillföra företaget och komma att bidra med i framtiden.

Se även till så att hela din ansökan har ett positivt tonläge. Framhåll dina positiva egenskaper. Tala om vad du skulle tillföra i mervärde till arbetsgivaren. Undvik att tala i negativa eller nedsättande termer om tidigare arbetsgivare eller kollegor.

 

22 Nov 2019